Recrutare personal local - Ambasada Japoniei


1 persoană, cu începerea activității in luna septembrie 2018.

Denumirea postului: Recepționist, înlocuitor personal servicii de curățenie birouri, alte activități administrative corelate.

Condiții:
 • Atitudine pozitivă față de muncă, limba engleză; cunostințele de limba japoneză sunt binevenite.
 • Persoană care poate lucra legal in România.
   
  Program de lucru: 08: 30 - 17: 00, Luni - Vineri.
  Sărbătorile naționale, anumite zile stabilite de către Ambasada Japoniei, sâmbetele si duminicile sunt considerate libere.
  Regulament Intern si salariul: informații suplimentare vor fi oferite la interviu.
   
  Aplicare: solicitanții sunt rugați sa trimita un “ Curriculum Vitae“, o “Scrisoare de intenție “ în limba engleză și o fotografie tip pașaport pâna la data de 24 august 2018,  pe adresa de e-mail de mai jos (Documentele nu vor fi returnate):

  embassy@bu.mofa.go.jp
   
  Persoana de contact: Kishinami Corina
  Adresa: Ambasada Japoniei, șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Est, et. 8, sector 1, Bucuresti, cod postal: 011141


  

Local Staff Recruitment/ Embassy of Japan

Applicant: 1 person, expected to start working from September, 2018.
 
Job Type: Receptionist, replacement Personnel for office cleaning services replacement and other administrative related work.

Conditions:
- Positive attitude towards work, English; knowledge of Japanese language is welcome.
- Person who can work legally in Romania
 
Working hours: 08:30-17: 00, Monday to Friday
Romanian Holidays, other days stipulated by the Embassy plus Saturdays and Sundays are not considered working days.

Rules and Salary: Additional information will be provided at the interview.

Application: The applicants are required to send along with “Curriculum Vitae”, a “Letter of intent” in English and a passport size photograph, before August 24, 2018.
(Documents will not be returned to applicants).
E-mail: embassy@bu.mofa.go.jp

Person in charge: Kishinami Corina
Address: 4-8, Nicolae Titulescu Sos, America House, East Wing, 8th Floor, District 1, Bucharest, Postal Code: 011141.