Concursul de Prezentări în Limba Japoneză - Ediţia a V-a, 2021

2021/1/13
Aspecte privind desfășurarea concursului:

Organizatori:  Asociaţia Profesorilor de Limba Japoneză din România (APJR) şi Ambasada Japoniei la Bucureşti 
Data şi ora:  Sâmbătă, 27 martie 2021 (10:00 - 13:00) 
Locul:  Online (platforma Zoom Meetings)
 
Obiectivele Concursului de Prezentări în Limba Japoneză:  
 • Dorim să oferim o ocazie tuturor celor pasionați de limba japoneză, din România de a-și demonstra cunoștințele dobândite.   
 • Avem ca scop îmbunătățirea modului în care se realizează o prezentare orală și se prezintă în limba  japoneză. Totodată, ne propunem să sprijinim și să creăm un mediu în care toți iubitorii de limba japoneză să progreseze.    
 • Anul acesta, pentru a încuraja participarea unui număr cât mai mare de concurenți înscrierile se vor face individual.  În program vor fi trecute numele celui care prezintă și titlul prezentării. 
 
【Regulamentul concursului】
 1. Forma de susținere prezentare  orală  în  limba  japoneză  urmată  de  întrebări  din  partea juriului.
Atenționări:
 •  În timpul prezentării, în măsura în care se consideră necesar, concurentul poate utiliza sau nu un suport vizual, ca de exemplu: prezentare în format PPT, fotografii sau obiecte pe care vrea să le arate etc. Toate acestea trebuie să respecte drepturile de autor.
 • În cazul folosirii unei prezentări PPT, slide-urile vor putea conține doar  cuvinte  cheie  sau  ideile  principale.  Transcrierea întregii  prezentări  și  citirea  ei  de  pe  slide-uri  va  determina depunctarea concurentului.
 • Întrebările vor fi puse de către juriu.
 • Prezentarea în toate aspectele ei trebuie să fie creația proprie a concurentului.
 • În timpul prezentării, concurentul poate folosi notiţele.
 • Concursul va fi filmat integral, editat și ulterior va fi postat pe FB-ul APJR
 1. Durata prezentării:
Categoria A: Între 2 și 3 minute
Categoria B: Între 3 și 5 minute
Categoria C: Între 5 și 8 minute
* Nerespectarea duratei impuse  se  depunctează  fie  că  este  sub  3  minute,  fie  că depășește 5 minute.        
Timpul alocat întrebărilor este separat de cel al prezentării. 
 
 1. Tema:
Categoria A: „Japonia pe care o descopăr eu în România”
Categoria B-C: „ Cum văd eu relația dintre România și Japonia peste 100 de ani”
Prezentarea se va baza și va fi în spiritul temei de mai sus, dar fiecare concurent  va  da un titlu  propriei prezentări  în funcție  de conținutul său. 
 1. Categorii de participanți:
Determinarea nivelului concurenţilor se face pe baza evaluării standardelor CEFR (Cadrul european comun  de referinţă pentru limbi)(A1-C2). Urmând aceste standarde, candidații vor indica categoria pentru care se înscriu în Concurs. 
Vă  recomandăm  să  consultați:
CEFR (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages) și
JF (https://jfstandard.jp/summaryen/ja/render.do)
 1. Numărul de participanți:
Din  motive  obiective  ce  ţin  de  durata  desfăşurării  evenimentului, numărul maxim de prezentări va fi de aproximativ 20. În cazul în care se înscriu doritori peste acest număr, se vor selecta lucrările în funcţie de adecvarea conţinutului la tema propusă. 
 1. Tipuri de participanți:
 •  Limita minimă de vârstă: 15 ani
 •  Persoanele care sunt sau au fost integrate în sistemul educațional japonez (ex. Școala japoneză) nu pot participa.
 •  Persoanele care în trecut au obținut Marele Premiu nu pot participa.
 
 1. Criteriile de jurizare:
Cei 5 membri ai juriului vor evalua prezentările în funcție de următoarele criterii. Punctajul maxim este de 10 puncte:
 • Conținutul (adecvarea la tema propusă, originalitatea, mesaj clar, structurarea logică a conținutului, interesant pentru public) ( 3 puncte)
 • Limba japoneză (vocabular și gramatică folosite corespunzător) (1 punct)
 • Prestația (intonația potrivită  a  vocii,  gestica  potrivită  și  raportul  dintre  conținutul prezentării și elementele vizuale, dacă acestea există) (1 punct)
 • Încadrarea în timpul alocat de 3-5 minute (1 punct)
 • Capacitatea de a răspunde la obiect la întrebările juriului (4 puncte)
 
 1. Întrebările din partea juriului:
Fiecare concurent va primi câte 2 întrebări. Una dintre întrebări va fi strict legată de conținutul prezentării.  În evaluarea răspunsurilor la întrebări, se urmăresc următoarele: 
-  dacă  întrebările  au  fost  înțelese  bine,  chiar  dacă  există  mici greșeli gramaticale se va primi punctajul
-  dacă din punct de vedere gramatical răspunsul este corect, dar înțelesul întrebării nu a fost perceput, punctajul va fi 0. 
 
9.  Premiile:
Se vor acorda premii doar pentru categoriile A și B. La momentul premierii, câștigătorii vor fi rugați sa spună câteva cuvinte.  
 
10. Termen limită:  
Se vor trimite documentele de mai jos până pe data de 1 martie 2021,  numai în format electronic,  pe adresele APJR (apjromania@gmail.com) ŞI Secţia Culturală a Ambasadei (culture@bu.mofa.go.jp) :
1. formularul de înscriere
2. acordul GDPR semnat și acord părinte/tutore legal acolo unde este cazul
3. prezentarea în limba japoneză, în format electronic, într-o formă cât mai apropiată de cea finală 
4. un rezumat în limba română  al prezentării, în format Word, de cel  mult  o  pagină  A4,  redactat  obligatoriu  cu  DIACRITICE. (Acesta va fi integrat în broşura concursului pentru cei care nu cunosc limba japoneză)
 
Întrucât evenimentul va fi înregistrat, vă rugăm frumos să completați și acordul privind protecția datelor personale, în continuarea formularului de înscriere.