Înscrieri la programul de BURSE PENTRU STUDIUL LIMBII SI CULTURII JAPONEZE ("Japanese Studies")

2023/1/4
Vă informăm că au început înscrierile pentru programul de burse ”Japanese Student” (octombrie 2023 - septembrie 2024), oferit de Guvernul Japoniei, pentru persoanele care studiază limba și cultura japoneză, ca limbă principală sau secudară la o universitate din afara Japoniei. Înainte de a vă înscrie, vă rugăm să citiți cu atenție Condițiile de înscriere și indicațiile de pe site-ul oficial al Ministerului Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei din Japonia (link mai jos).

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
Termenul limită de depunere a documentelor de înscriere la Ambasada Japoniei este 3 februarie 2023. În cazul trimiterii dosarelor prin poștă sau curier, vă rugăm să vă asigurați că vor ajunge până la data menționată mai sus. Documentele de înscriere primite după această dată nu vor fi acceptateDocumentele depuse/primite nu se restituie.
*Toate documentele trebuie să fie redactate în limba japoneză sau în limba engleză. În cazul în care documentele sunt emise într-o altă limbă decât limba engleză, este necesară anexarea unei traduceri legalizate a acestora, în limba engleză. În cadrul procesului de selecție a documentelor, respectiva traducere legalizată se consideră a fi documentul original.
*Cu excepția Certificatului de atestare a cunoștințelor de limba japoneză (Noryoku Shiken), toate documentele se vor depune în original sau traducere legalizată. Acolo unde este solicitată, semnătura trebuie să fie în original.
*Vă rugăm să cititți cu atenție Condițiile de înscriere și indicațiile. Completarea greșită sau incompletă a documentelor duce la respingerea acestora sau la anularea acceptării lor.
  1. Formular de înscriere (cu fotografia atașată în original)
  2. Formular de plasament 
  3. Foaia matricolă corespunzătoare perioadei de studiu absolvită în cadrul universității la care studiați în prezent (tradusă și legalizată)
  4. Certificat care să ateste că ați studiat limba și cultura japoneză, în total, cel puțin 1 an, până la data de 1 septembrie 2023, la nivel universitar (doar pentru cei care au studiat limba și cultura japoneză și la altă universitate, înaintea celei la care studiază în prezent).
  5. Adeverință de student din partea universității la care studiați în prezent (tradusă și legalizată).
  6. Recomandare din partea conducerii universității sau a unui profesor coordonator
  7. Certificat medical (Se completează de către medicul de familie sau la orice altă clinică)
  8. (Dacă este cazul) Copie a Certificatului de atestare a cunoștințelor de limba japoneză (Noryoku Shiken)
*Rezultatul selecției documentelor va fi transmis prin e-mail doar candidaților selecționați, în data de luni, 13 februarie a.c..
*Vă rugăm să vă configurați setările de e-mail astfel încât să puteți primi mesaje de la adresa: culture@bu.mofa.go.jp.

2. EXAMEN SCRIS DE LIMBA JAPONEZĂ
Data: 18 februarie (sâmbătă)
*Data și ora de desfășurare a examenului pot suferi modificări.
*Programul detaliat al examenului scris de limba japoneză va fi transmis doar candidaților admiși în urma selecției documentelor.
*Candidații selecționați în urma examenului scris de limba japoneză vor fi anunțați individual, în cursul zilei de 22 februarie a.c..

3. INTERVIU
Data: 24 februarie (vineri)
Loc: Ambasada Japoniei în România
*Interviurile se vor desfășura față în față.
*Numai candidații selectionați pentru inteviu vor fi informați cu privire la ora de desfășurare a interviului.

Rezultatele finale ale primei etape de selecție vor fi comunicate pe data de 1 martie a.c. (miercuri), prin e-mail, trimis de pe adresa: culture@bu.mofa.go.jp.
 
La descărcarea formularelor de înscriere, vă rugăm să vă asigurați că descărcați cea mai recentă versiune de pe site-ul oficial al Ministerului Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei din Japonia:
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00011.htm
 
Pentru orice posibile întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să contactați Secția Culturală a Ambasadei Japoniei:
Adresa de e-mail: culture@bu.mofa.go.jp
Tel: (+40-21) 319-1890
 
Link-uri utile:

Ghid general pentru cei care doresc sa studieze in Japonia: 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/