Condiții pentru înscrierea unui eveniment în seria de manifestări aniversare, respectiv pentru obținerea permisiunii de utilizare a Logo-ului anului aniversar

2021/6/7
Vă rugăm să citiți și să respectați următoarele, referitor la înscrierea unui eveniment în seria de manifestări aniversare și acordarea permisiunii utilizării Logo-ului anului aniversar, pe parcursul anului 2021, anul centenar al stabilirii relațiilor diplomatice dintre Japonia și România.

1 Condiții pentru înscrierea unui eveniment în seria de manifestări aniversare, respectiv pentru obținerea permisiunii de utilizare a Logo-ului anului aniversar.
(1) În principiu, evenimentele vor fi organizate, respectiv Logo-ul va fi folosit între 1 ianuarie și 31 decembrie 2021 (cu toate acestea, dacă scopul este același, pot fi acceptate și evenimente organizate, respectiv folosirea Logo-ului și în prima parte a anului 2022).
(2) Evenimentul organizat, respectiv folosirea Logo-ului trebuie să contribuie la promovarea schimburilor dintre Japonia și România în diferite domenii: economic, social, cultural, artă, sport sau turism, etc., la promovarea înțelegerii reciproce și la consolidarea relațiilor bilaterale de prietenie.
(3) Evenimentul organizat, respectiv folosirea Logo-ului trebuie să nu aibă drept scop propagarea unui anumit principiu/unei anumite idei sau a unei religii și nici să nu contravină ordinii și moralei publice.
(4) Evenimentul organizat, respectiv folosirea Logo-ului trebuie să nu urmărească obținerea unui profit material.
(5) Cheltuielile pentru organizarea evenimentului, respectiv pentru folosirea Logo-ul vor fi suportate în totalitate de partea care aplică pentru obținerea permisiunii în acest sens.
(6) Evenimentul organizat, respectiv folosirea Logo-ului trebuie să respecte legile și reglementările în vigoare în România și să nu încalce drepturile terților (inclusiv drepturile de autor).
(7) La solicitarea Ambasadei Japoniei în România (denumită în continuare Ambasada), în cazul anulării sau modificării evenimentului, se va raporta imediat Ambasadei despre situația evenimentului și a utilizării Logo-ului.
(8) Referitor la folosirea Logo-ului, se vor respecta cu strictețe următoarele condiții:
 ・Va fi utilizat exclusiv pentru scopul și în forma pentru care a fost aprobată folosirea lui.
 ・Nu vor fi modificate designul sau culorile (se acceptă doar modificarea dimensiunii).
 ・Nu va fi folosit alături de expresii sau imagini neadecvate 

2 Modalități de aplicare:
(1) Documente necesare:
   (a)Formular de aplicare:
 ・pentru includerea evenimentului în seria de manifestări aniversare ....Formularul 1
 ・pentru obținerea permisiunii utilizării Logo-ului ....Formularul 2
   (b)Angajament:
 ・pentru includerea evenimentului în seria de manifestări aniversare ....Formularul 3
 ・pentru obținerea permisiunii utilizării Logo-ului ....Formularul 4 
   (c)Prezentare generală a instituției/organizației care face aplicația ....Formularul 5 

(2) Modalitatea de transmitere a documentelor necesare:
Documentele vor fi transmise pe e-mail, în atenția Departamentului Cultural al Ambasadei, la adresa: culture@bu.mofa.go.jp 

3 Observații:
(1) Formalitațile de înscriere a unui eveniment, respectiv de obținere a permisiunii folosirii Logo-ului pot fi omise în cazul în care evenimentul este organizat/Logo-ul este folosit în conformitate cu scopul menționat mai sus de către instituții guvernamentale centrale sau locale, în cazul în care o instituție mass-media folosește Logo-ul în scopul transmiterii unui material de presă cu referire la anul aniversar, sau în alte cazuri acceptate în mod special de către Ambasadă.
(2) Dacă în urma acceptării includerii unui eveniment și a aprobării folosirii Logo-ului se descoperă că nu sunt îndeplinite condițiile necesare, acceptatea includerii evenimentului și aprobarea folosirii Logo-ului pot fi anulate.
(3) Acordarea permisiunii de folosire a Logo-ului nu reprezintă un sprijin financiar pentru evenimentul sau activitatea respective.
(4) Chiar și în cazul în care un eveniment este inclus în seria de manifestări anivesare, întreaga responsabilitate pentru organizarea acestuia revine în exclusivitate organizatorilor, Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei și Ambasadei nerevenindu-le nici o responsabilitate în acest sens.
(5) Dacă evenimentul este anulat sau modificat major, organizatorii trebuie să comunice imediat acest lucru Ambasadei. În funcție de natura modificării, Ambasada poate anula includerea evenimentului în seria de manifestări aniversare, respectiv aprobarea folosirii Logo-ului.
(6) Nu pot fi și nu vor fi oferite informații privind procesul de examinare a unei aplicații.
(7) Organizatorii sunt rugați să trimită Ambasadei un raport după încheierea evenimentului (Formularul 6)/folosirea Logo-ului (Formularul 7). O parte a acestui raport poate fi postată pe site-ul Ambasadei.

(Acceptarea unui eveniment, respectiv aprobarea folosirii Logo-ului anului aniversar reprezintă formalități separate și se poate aplica atât pentru ambele, cât și doar pentru una dintre ele).